Verklaring bescherming persoonsgegevens

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke databeschermingsvoorschriften en overeenkomstig deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres) worden verzameld, geschiedt dit – voor zover mogelijk – steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven en zijn beveiligd tegen diefstal, onrechtmatig gebruik en verlies.

Wij willen erop wijzen dat de datatransmissie op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de website-exploitant zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nog andere diensten die verband houden met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Inlichtingen, verwijdering, blokkering

U hebt te allen tijde recht op kosteloze inzage in uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking alsook recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van die gegevens. Hierover en over verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Verzoeken om informatie, blokkering of verwijdering worden binnen 4 weken beantwoord.

Server-log files

De provider van deze pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogeheten server-log files, die automatisch door uw browser aan ons worden doorgegeven. Dit betreft:

  • browsertype / browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • herkomst-URL (eerder bezochte site)
  • hostnaam van de computer
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot bepaalde personen. Uw gegevens worden niet gecombineerd met gegevens afkomstig uit andere bronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen hebben voor illegaal gebruik.

Cookies

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogeheten cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies hebben de functie ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden neergezet en die worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten ‘sessie-cookies’. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser bij een volgend bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u ze accepteert, of dat u cookies in bepaalde gevallen kunt accepteren of altijd weigert, of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van uw browservenster. Bij deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Contactformulier

Als u via het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens inclusief de door u vermelde contactgegevens door ons opgeslagen t.b.v. de behandeling daarvan en de beantwoording van eventuele aansluitende vragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Verder wijzen wij u erop dat u uw toestemming moet geven voor de toezending van aanbiedingen en ordergerelateerde informatie via e-mail. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de wettelijke verplichting tot publicatie van een impressum gepubliceerde contactgegevens t.b.v. toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatie is verboden. In geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spam-mails, behouden de beheerders van deze website zich uitdrukkelijk het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen.